Verklaring Deelnemer – Disclaimer

Deelname aan de Strong Viking Obstacle Run is op eigen risico. Fouten van ondergetekende, maar ook van andere betrokkenen, gebreken in materialen en weersomstandigheden, kunnen leiden tot een ongeval. De ondergetekende accepteert deze en andere risico’s van deelname en de gevolgen van een mogelijk ongeval. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade door deelname aan de Strong Viking Obstacle Run. Door ondertekening van deze verklaring verklaart ondergetekende van bovenstaande en van de reglementen van de Strong Viking Obstacle Run kennis te hebben genomen, deze volledig te begrijpen en met de inhoud akkoord te gaan. Deelname is alleen mogelijk als deze verklaring is voorzien van een handtekening. Deze handtekening dient geplaatst te zijn voordat tot verstrekking van het startnummer kan worden overgegaan. Voor personen jonger dan 18 jaar dient de wettelijke vertegenwoordiger onderstaande te tekenen.

strong viking beste obstacle run van nederland

Strong Viking, the best obstacle run in the world!

Chosen as the best obstacle run in 2013, 2014 & 2015 from over 100 obstacle run events!

Get your tickets!